Homocysteina - Centrum Naturoterapii ATYDE Znajdź nas na facebook!

Homocysteina

Homocysteina

HOMOCYSTEINA (Hcy lub HC)
To toksyczny, zawierający siarkę aminokwas, który ułatwia powstawanie zarówno drobnych zakrzepów powodujących uszkodzenia tętnicy, jak i większych i bardziej niebezpiecznych zakrzepów, które poprzedzają większość zawałów serca i wylewów.

Homocysteina powstaje w wyniku normalnego metabolizmu aminokwasu metioniny (obecnej obficie w czerwonym mięsie i produktach mlecznych). Normalnie nasz organizm ma wbudowany mechanizm obronny przeciw gromadzeniu homocysteiny przekształcając ją w nieszkodliwą substancję cystationinę, która jest usuwana z organizmu z moczem. Jednak stres i regularne przejadanie się białkiem (przebiałczenie), silnie zaburzają tę zdolność. Pamiętać trzeba, że nawet niewielkie ilości alkoholu (jedno piwo dziennie) powodują znaczny wzrost homocysteiny we krwi.

Homocysteina uważana jest za czynnik ryzyka rozwoju m.in.:

 • zmian miażdżycowych,
 • zawału mięśnia sercowego,
 • udaru mózgu,
 • zmian zakrzepowych.

Za prawidłowe uważa się stężenie homocysteiny w osoczu krwi w granicach 7-10 mol/l.
Wykazano jednak, że stężenia rzędu 11-13 mol/l może inicjować szkodliwe zmiany w śródbłonku naczyń krwionośnych.

Dlatego za poziom całkowicie bezpieczny najlepiej jest uznać wartość
do 10 µmol/l.

Wysokie stężenie homocysteiny przekraczające 20-30 mol/l (tzw. hiperhomocysteinemię) – uważa się za bezwzględnie szkodliwą dla zdrowia.

Przyczyny hiperhomocystemii mogą być spowodowane:
1. Nieprawidłową dietą, niedobory witamin:

 • Witaminy B12,
 • Kwasu foliowego (B9),
 • Witaminy B6

2. Środkami chemicznymi:

 • leki neurotyczne np.: fenytoina (antagonista kwasu foliowego), karbamazepina,
 • leki-donory NO,
 • leki stosowane w onkologii, np.: metotreksat
 • leki zawierające teofilinę (antagonista witaminy B6)

3. Chorobami:

 • przewlekła niewydolność nerek,
 • białaczka limfoblastyczna,
 • rak jajnika lub sutka,
 • niedokrwistość – niedobór czynnika Castle’a,
 • niedobór wit B12,
 • niewydolność tarczycy,
 • łuszczyca,
 • przeszczep narządu – spadek stężenia wit B6 i kwasu foliowego
 • paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu

Leczenie polega na suplementacji witamin: B6, B12 i kwasu foliowego.

Jakie jeszcze ryzyko niesie ze sobą podwyższony poziom homocysteiny?
uszkadza kości,
podnosi ryzyko rozwoju Alzheimera,
jest jednym z czynników rozwoju schizofrenii

Prawdopodobnie negatywnych skutków wysokiego poziomu homocysteiny jest o wiele więcej o czym świadczy drastyczny wzrost śmiertelności u osób z wysokim jej poziomem.
Co trzeci człowiek, a w podeszłym wieku dwie trzecie populacji ma bardzo wysoki, wymagający obniżenia jej poziom.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest niedobór witamin: B6, B12 i B9 (kwasu foliowego) niezbędnych w procesie dezaktywacji homocysteiny. Jeśli brakuje tych witamin organizm nie jest w stanie przeprowadzić kilku reakcji chemicznych.
Skuteczne obniżenie poziomu homocysteiny wymaga zastosowania wszystkich trzech witamin jednocześnie najlepiej razem z betaniną (do 2g na dzień).
Prewencyjnie:
100mg witaminy B6,
400mcg B12,
400mcg kwasu foliowego.

W przypadku znacznego wzrostu homocysteiny:
500mg witaminy B6,
800mcg witaminy B12
800mcg kwasu foliowego
w niektórych przypadkach zalecane są jeszcze większe dawki

Zalecane ilości witaminowej trójcy:

Dodatkowe korzyści ze stosowania witaminy B12 to obniżone ryzyko zachorowania na nowotwory, a także poprawa nastroju na tyle duża, że czasami potrafi całkowicie wyleczyć depresję.
Witamina B6 z kolei jest wymagana do produkcji cysteiny z homocysteiny – bez niej proces ten nie jest odpowiednio nasilony, a w przypadku silnych niedoborów w ogóle się zatrzymuje. Jest to bardzo istotna reakcja, jako że cysteina jest najważniejszym składnikiem glutationu.

GLUTATION
Można powiedzieć, że glutation jest odwrotnością homocysteiny – tak jak wysoki poziom tej drugiej jest wskaźnikiem choroby i ryzyka śmierci, tak jego wysoki poziom jest jednym z najdokładniejszych wskaźników stanu zdrowia i siły organizmu. Na rynku są bardzo drogie suplementy cysteiny stosowane w celu podniesienia glutationu – a wystarczy dostarczyć witaminę B6, aby organizm sam ją wytworzył, obniżając jednocześnie stężenie niebezpiecznych substancji we krwi.

Obniżenie poziomu homocysteiny znacznie zmniejsza ryzyko wylewu krwi do mózgu.

Źródło; http://www.imma-polska.pl/jednostki-chorobowe/serce/homocysteina/
Oraz na podstawie książki: „Od lekarza do grabarza” Jerzego Maslanky